Grondzuigwagen

Alles voor een betere leefomgeving

Over AH Vrij
Groen, grond en infra. Dat zijn de drie terreinen waarop AH Vrij zich in vijfenzestig jaar heeft ontwikkeld tot een betrouwbare partner.
Groen

Wij verzorgen de aanleg en het onderhoud van sportvelden en parken, wij planten en snoeien bomen en wij verwerken groenafval.

Grond

Wij beschikken over een eigen gronddepot. Wij maken verschillende grondmengsels, geven deze uit én nemen verschillende grondsoorten in.

Infra

Wij bouwen en onderhouden spoortrajecten, brengen verhardingen en beschoeiing aan en houden de wegen begaanbaar en veilig.