Snoeihout, bladeren en andere ‘groene’ restproducten zijn een waardevolle grondstof. Na bewerking leveren deze onder meer biomassa op, dat geschikt is als brandstof voor energiecentrales. Een duurzame gedachte!

AH Vrij is specialist in recycling. Niet alleen groenresten van onze eigen projecten, maar ook die van derden.

Verschillende bewerkingen

De verwerking vindt plaats op ons depot in Wateringen. AH Vrij heeft daartoe moderne mobiele machines beschikbaar, die ook op externe locaties inzetbaar zijn. De belangrijkste bewerkingen zijn:

  • Verkleinen van organisch groenafval
  • Zeven van verkleind organisch groenafval
  • Geschikt maken van organisch afval voor de biomassa-industrie: het houtachtige groenafval levert na een aantal bewerkingen een basisproduct op dat energiecentrales als brandstof gebruiken
  • Composteerbaar afval verwerken tot compost
  • Verantwoord verwerken van door ziekte aangetast hout, bijvoorbeeld iepziekte, volgens het B.V.O.R.-certificaat