Een groot gedeelte van de boom leeft ondergronds. Groeimogelijkheden en een gezonde bodem zorgen voor een juiste uitgangspositie. AH Vrij creëert die goede leefsituatie voor bomen met RAG-gecertificeerd bomenzand.

Bomenzand is ideaal voor bomen die in een verharde omgeving staan. Zoals binnenwegen, woonwijken, parkeerplaatsen en fiets- en wandelpaden.

Soorten bomenzand

AH Vrij biedt verschillende soorten bomenzand met het RAG-keurmerk (Regeling Aanvulgronden):

 • RAG bomenzand 300
 • RAG bomenzand 300 verrijkt
 • RAG bomenzand 300 verschraald
 • RAG bomenzand > 400

AH Vrij kan je helpen met:

 • Bomenzand
 • Boomgranulaat
 • Dressgrond
 • Bomengrond
 • Bomenvoedingsgrond
 • Veenaarde en turf
 • Green to Color

Productie, opslag en aanbrengmethode

Ons RAG-keurmerk garandeert bomenzand van constante kwaliteit en een optimale voedingsbodem. Het mengen van de grondstoffen gebeurt in ons RAG-depot. Met tussentijdse controlemonsters beoordelen en bewaken we de nauwkeurigheid van het mengsel. Dankzij de overkapping kan AH Vrij het bomenzand te allen tijde droog leveren. Het aanbrengen van bomenzand gebeurt laag voor laag en wordt met een wackerstamper verdicht. Met een penetrologger meten we of het bomenzand de juiste verdichting heeft.

Productblad

Wil je meer informatie over ons bomenzand?

Elke locatie vraagt om een specifiek mengsel. AH Vrij kan de samenstelling aanpassen aan de locatie, de grondsoort, de waterstand en de boomsoort. Bekijk de samenstelling en de fysische, chemische en fytosanitaire eisen van onze RAG-mengels in ons productblad of neem contact op, wij helpen je graag verder.

 • Brede kennis over de juiste samenstelling
 • Bomenzand met RAG-keurmerk
 • Een overdekte en gescheiden opslag voor perfecte kwaliteit
 • Expertise bij het aanbrengen
 • Verdichting meten met penetrologger