Of het nu gaat om het bouwen van één huis of een complete wijk, de bouw begint altijd met het bouwrijp maken van de grond. Dat moet goed gebeuren, want zo kunnen er veel onvoorziene kosten worden bespaard!

Betrokken bij gehele traject

Naast de uitvoering worden we tegenwoordig steeds vaker betrokken in het voortraject, zoals het aanvragen van vergunningen, berekeningen en analyses, grondonderzoek en meer. We ontzorgen gedurende het gehele traject.

Alles voor jouw leefomgeving

Bodemsanering, uitgraven van de bouwkavels, voorbelasting, riolering, aanleggen van bouwwegen; het bouwrijp maken bestaat uit veel verschillende werkzaamheden. Na het bouwen van de huizen, begint het woonrijp maken. Dit bestaat uit het aanleggen van de bestrating, groenvoorzieningen en bijvoorbeeld de straatmeubilair. Bij AH Vrij hebben wij de juiste machines én juiste mensen voor al deze werkzaamheden. Met een kritische mening en creatieve blik komen we tot het beste eindresultaat.

Een groen hart

Een goed ingedeelde leefomgeving geeft ruimte, energie en draagt bij aan een positief leven. Daarom bekijken we bij AH Vrij alles vanuit het groen. Wij zorgen dat de bomen en beplanting goed onderhouden kunnen worden en werken naar een resultaat voor lange termijn. Onze mensen zijn stuk voor stuk vakmensen met een groen hart.

AH Vrij is specialist in:

  • Meedenken ontwerpfase
  • Aanbrengen voorbelasting
  • Grondverbeteringen
  • Aanleggen van bouwwegen
  • Graven van watergangen
  • Aanleggen riolering
  • Aanbrengen definitieve bestrating
  • Inrichten openbare ruimte