Aan de rand van het rustieke dorp ‘s-Gravendeel en naast de rivier de Dordtsche Kil wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd: ‘Bij de Watertoren’. De woonwijk bevindt zich, zoals de naam al doet vermoeden, vlak bij de monumentale watertoren die momenteel wordt gerestaureerd.

In oktober 2019 is gestart met de bouw en in totaal zijn 61 woningen, 19 appartementen en 3 kavels gerealiseerd door ontwikkelaar Weboma. AH Vrij verzorgde het bouw- en woonrijp maken van het bouwterrein en het afwerken van de publieke ruimte.

Aanpak bouw- en woonrijp maken

De bouw kan altijd pas starten wanneer de bouwgrond draagkrachtig genoeg is en de basis voor de ondergrondse infrastructuur staat. In dit geval is de bouwgrond in het gebied voorbelast, is uitgebreid grondonderzoek gedaan en is AH Vrij vanaf het begin betrokken geweest bij het bouwproject; van het plan van aanpak tot advies, vergunningen en tekeningen. Na het bouwrijp maken van de grond, was de volgende taak voor AH Vrij om de omgeving woonrijp te maken. Denk aan de bestrating aanleggen, groenvoorzieningen inrichten en de publieke ruimte voorzien van de gevraagde elementen. Hiermee wordt het terrein klaargemaakt voor uiteindelijk gebruik.

Betrokken bij gehele traject

We hebben de aanvrager ontzorgd in het gehele traject. Tegenwoordig zijn dergelijke projecten en aanvragen heel normaal. Naast de uitvoering worden we nu steeds vaker betrokken in het voortraject, zoals het aanvragen van vergunningen, berekeningen en analyses, grondonderzoek en meer. In het najaar van 2022 wordt de laatste hand gelegd aan het project. Gedurende het traject werken we met een heel team aan het project, soms met 1 man op locatie en op een ander moment wel 20. Alle woningen zijn inmiddels opgeleverd; een mooi project waar we onze expertise goed kunnen laten zien.