In de Dichte Del, onderdeel van duingebied Berkheide Wassenaar hebben we de vochtige duinvalleien hersteld door bomen en struiken weg te halen en grond af te graven. Daardoor is het grondwaterpeil beter bereikbaar geworden voor de planten en dieren die van vochtige duinomgeving houden. Dit project voerden wij uit in opdracht van Staatsbosbeheer.