Wederom mag AH Vrij voor de gemeente Westland aan de slag. Ons oog viel op de Europese aanbesteding van deze opdrachtgever op TenderNed. De aanbesteding betreft een onderhoudsbestek van gevel tot gevel en bestaat uit meerdere percelen waarvan wij het perceel Wateringen en Kwintsheul hebben aangenomen.

AH Vrij is bekend bij de gemeente Westland en heeft met hen een duurzame samenwerking opgebouwd in de afgelopen jaren. Onder de werkzaamheden vallen onkruidbeheersing op verharding en groenonderhoud op basis van in het bestek omschreven eisen en voorwaarden. Voor deze tender hebben we ingeschreven als partner met Weverling Groenproviders uit Monster. Onze bedrijven bieden gezamenlijk meer dan 100 jaar ervaring en borgen voldoende capaciteit en inzet van de juiste expertise.

Inzet nieuw materieel

Per 1 april zijn we gestart met de onderhoudswerkzaamheden en de onkruidbeheersing. Speciaal voor deze opdracht hebben we een nieuwe machine aangeschaft. In het bestek werd de voorkeur gegeven aan elektrische machines. Zodoende hebben wij een AllTrec Air werktuigdrager aangeschaft, een 100% elektrische machine inclusief hetelucht onkruidbestrijder. Deze combinatie maakt het mogelijk om stil, schoon en efficiënt onkruid te bestrijden op verschillende verhardingen. De heteluchtcirculatie bestrijdt het onkruid en aanwezige kiemen en is efficiënt door een hoge werksnelheid.

Jaarrond werkzaamheden

Onze medewerkers hebben de juiste expertise en ervaring met onkruidbeheersing en groenvoorziening. Het contract is getekend voor 1 jaar met een optie van nog een jaar. In het voorjaar voorzien we in andere groenwerkzaamheden dan in de winter. Zo zijn er in het najaar meer snoei- en beplantingswerkzaamheden. Waar het kan zetten we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in voor het gevraagde werk.  Ons partnerschap in deze scoop met Weverling is gebaseerd op vertrouwen en onze eerdere samenwerkingen wie zien dan ook uit naar een prettige samenwerking.