Met de CO2-Prestatieladder maken we onze jaarlijkse CO2-uitstoot inzichtelijk en sturen we op verbeteringen. Dit instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Sturen op CO2-reductie

Door onze ambitie om gecertificeerd te zijn en te blijven op niveau 5 van de  CO2-Prestatieladder, bieden we niet alleen inzicht in de mate waarin AH Vrij werk maakt van CO2-reductie, maar kunnen we daar ook jaarlijks verbeteringen in doorvoeren. Daarnaast beïnvloeden we onze Stakeholders op een positieve manier. Zie hiervoor de “Ketenanalyse onderaannemers AH Vrij Groen”.

Inzicht

 

Reductie

 

Ketenanalyse

 

Projecten gegund met CO2 prestatieladder

 

Historie

 

Heeft u naar aanleiding van deze pagina nog vragen, tips of suggesties? E-mail naar info@ahvrij.nl. Voor actuele informatie inzake de CO2 prestatieladder kijkt u op www.skao.nl