Door bouwwerkzaamheden, calamiteiten of bijvoorbeeld verontreinigingen uit het verleden kan de bodem vervuild zijn geraakt. Een vervuilde bodem is een risico voor mens en dier. Een goede oplossing die op de juiste manier wordt uitgevoerd is daarom essentieel.

De juiste methode

Een vervuilde bodem wordt vaak ontdekt bij de vergunningsaanvraag. Aan ons de taak om de bodem op de juiste manier te saneren. Op basis van het soort verontreiniging, de grootte en locatie bekijken we welke maatregelen en materialen er nodig zijn.

Het reinigen van de verontreinigde grond doen we door extractieve reiniging waarbij de grond gewassen wordt of door verbranding. Wat bruikbaar is blijft behouden. Zo wordt het gereinigde zand weer gebruikt in de wegenbouw. Voor iedere situatie hebben we de juiste methode.

“De regelgeving nemen we uiterst serieus. Zowel mankracht als alle materiaal hebben we daarom zelf in huis.”

Certificering

Of het gaat om olie, ijzer of lood in de grond of een sportveld met rubber in de berm; bodemsaneringen mag je niet zomaar uitvoeren. Er zitten veel regels aan vast. Wij zijn BRL7000-gecertificeerd en voeren de werkzaamheden uit volgens de huidige regelgeving. Het gaat immers om de veiligheid van onze medewerkers én de omgeving.

24/7 paraat

Op onze grondbank kunnen we alle vrijgekomen materialen uit (spoed-)saneringen en calamiteiten direct ontvangen. Ook hebben we verschillende typen grond en zand op voorraad zodat we bij een sanering direct schone grond kunnen leveren. Meer weten? Bel ons via 0174 712 555 of mail naar info@ahvrij.nl. Wij zijn u graag goed én snel van dienst.

AH Vrij verzorgt:

  • Bodemsaneringen onder protocol BRL7000/7001
  • Zuigen van natte en droge vervuilingen
  • Bemonstering / onderzoek
  • Advies
  • Rapportage