Wij krijgen dagelijks aanvragen voor bodemsaneringen. Bodemsaneren is het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging in de grond. Hoe gaat dat in zijn werking? Calculator en werkvoorbereider Marco Smallegange legt het uit.

Als de bodem verontreinigd is of raakt door bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden, calamiteiten of aanwezige verontreinigingen uit het verleden, is het belangrijk dat het op de juiste manier wordt opgelost. Gebeurt dat niet, dan kunnen de vervuilende stoffen in de natuur terechtkomen en schade aanrichten aan het ecosysteem. Dat is gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier.

Het proces

Marco Smallegange: “Wanneer er bodemverontreiniging plaatsvindt of zich dreigt voor te doen, krijgen wij een aanvraag binnen. Belangrijk is dat wij alle informatie over de verontreiniging toegestuurd krijgen. Denk aan de soort verontreiniging, de grootte ervan en de locatie. Aan de hand daarvan bekijken wij welke veiligheidsmaatregelen, werkzaamheden en materialen er nodig zijn om de sanering te kunnen uitvoeren. Ook zoeken wij uit welke gecertificeerde werknemers we moeten inzetten en hoeveel schone grond of zand er nodig is voor het aanvullen van de ontgraving. Zodra dat allemaal is bepaald kunnen we een passende prijs aanbieden. Dat verschilt per aanvraag enorm.”

Certificering

Bodemsaneringen mag je niet zomaar uitvoeren. Er zitten veel regels aan vast. Zo moet je als bedrijf BRL7000-gecertificeerd zijn. Smallegange: “Met het certificaat mogen wij werken conform protocol 7001. Het certificaat geeft aan dat wij volgens de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb), de Waterwet en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) bodemsaneringen mogen uitvoeren en daarbij alle regels aanhouden. Voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen werken wij conform de CROW-publicatie 400. Ons personeel is gecertificeerd en medisch gekeurd voor bodemsanering klasse A en B.”

Complete uitvoering

“De regelgeving nemen we uiterst serieus. Daarom hebben we zowel de mankracht als al het materiaal zelf in huis. Zo zijn we niet afhankelijk van externe partijen en kunnen we de werkzaamheden daardoor zo efficiënt mogelijk oplossen. Ook beschikken we op ons bedrijventerrein in Wateringen over een eigen grondbank. Daar hebben we verschillende typen gronden op voorraad. Bij een sanering kunnen we direct schone grond aanleveren.”

Spoedsanering

“Wij krijgen van collega-bedrijven dagelijks meldingen van een lekke brandstoftank of een gescheurd motorblok, waarbij brandstof of olie is gaan lekken. Hierdoor kunnen schadelijke vloeistoffen zoals brandstof en olie in de berm lopen of zelfs meteen in de natuur terechtkomen als het voertuig van de weg is geraakt. Dit proces wil je zo snel mogelijk stoppen, voordat de verontreiniging zich verspreidt. Wij zijn 24/7 beschikbaar voor spoedsaneringen en calamiteiten.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via 0174 712 555 of info@ahvrij.nl.