Biodiversiteit krijgt weer een kans dankzij de herinrichting van de groenzone de Haagse Beek. Met dit mooie project zorgen we ervoor dat de groenzone langs de Sportlaan Den Haag zal barsten van diverse flora en fauna. Op dit moment is de groenzone geen ideale leefomgeving voor veel verschillende dieren. Daar gaan wij verandering in brengen.

Het doel van de herinrichting van de groenzone de Haagse Beek is om de zone vanuit ecologisch oogpunt kwalitatief te verbeteren. Om het project in juiste banen te leiden met betrekking tot de flora en fauna, laten wij ons adviseren en begeleiden door een ecoloog.

Groen, grond en infra in één project

We zijn erg enthousiast over dit project. Het sluit namelijk perfect aan bij onze drie pijlers: groen, grond en infra. Zo zal de Haagse Beek verbreed worden, zodat flora en fauna zich hier beter kunnen huisvesten. Ook wordt er naast dichtgegroeide gebieden plaats gemaakt voor open gebieden, zodat het tekort aan zonlicht kan worden opgelost. Daarnaast zal het nieuwe ontwerp bestaan uit een breed scala aan bomen, bloemen, kruiden en water- en oeverplanten. Dit zal de leefbaarheid voor veel verschillende diersoorten bevorderen. Middels de nieuwe wandelpaden kunnen bezoekers straks op en top van deze omgeving genieten.

Verkeershinder en bereikbaarheid

Om het verkeer rondom de ingang van het werkterrein in veilige banen te leiden zetten we, wanneer de situatie dit verlangt, erkende verkeersregelaars in. Ons streven is om transport tijdens de drukke verkeersmomenten te minimaliseren.

Communicatie

Wij houden de buurt en andere stakeholders betrokken bij het project door middel van uitgebreide informatievoorzieningen. Goede communicatie is erg belangrijk bij het creëren van draagvlak. Omwonenden worden middels een persoonlijke informatiebrief over het project geïnformeerd. Ook komen er projectinformatieborden te staan om de omgeving en voorbijgangers te informeren. Via het scannen van een QR-code op deze borden wordt men naar een website geleid. Daar kan dagelijks de voortgang van het project gevolgd worden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op via info@ahvrij.nl of 0174 712 555.