In oktober start Staatsbosbeheer met het project Ecologische Verbindingszone Zuidrand Holierhoekse en Noord-Kethelpolder (EVZ). Het doel: het natuurgebied in Midden Delfland, tussen de Vlietlanden en de Ackerdijkse plassen, verder uitbreiden. Hoe mooi is het dat wij hier, samen met Staatsbosbeheer, mee aan de slag kunnen!

De ecologische verbinding is deels al aangelegd en wordt ingericht voor een aantal bedreigde diersoorten, waaronder de Noordse Woelmuis. Deze muis leeft geïsoleerd op de Vlietlanden en kan niet doorsteken naar de Ackerdijkse Plassen. Via de (nieuwe) ecologische verbindingszone wordt het leefgebied van de muis uitgebreid.

Buiten het broedseizoen

Op dit moment zijn wij druk bezig met de theoretische voorbereidingen zoals het verkrijgen van vergunningen, tekenwerk en voorgesprekken met stakeholders. De werkzaamheden zelf voeren we uit tussen oktober en maart, buiten het broedseizoen, om de fauna in het gebied zo min mogelijk aan te tasten. Dat betekent wel dat we tijdens de aanleg regelmatig met nat weer te maken krijgen. We werken op een veengrond waar zo’n 40.000 m3 grond wordt verzet. De grond wordt door het natte weer drassig en heeft daardoor minder draagkracht. Dat maakt het verplaatsen van grotere machines en het uitvoeren van de werkzaamheden lastiger. Mocht het extreem nat worden, dan schalen wij op de droge dagen op om de planning toch te halen.

Informatievoorziening belanghebbenden

Omwonenden, boerenbedrijven, natuur- en sportverenigingen, recreanten: ze willen allemaal  goed en op tijd geïnformeerd worden over de werkzaamheden. Elk van hen heeft bovendien andere behoeften als het gaat om informatievoorziening. Met onze 60 jaar ervaring weten we precies hoe en waarover iedere doelgroep geïnformeerd wil worden: door middel van persoonlijke bezoeken, informatiezuilen en QR-codes voorzien we hen steeds van de juiste informatie, om zo draagvlak te creëren voor de werkzaamheden.

Uitdagend project

Staatsbosbeheer zocht voor dit uitdagende project een partner die op een duurzame manier te werk gaat, met aandacht voor logistiek, productie en vervoer, en kwam bij ons uit. Binnen het project zijn wij verantwoordelijk voor de aanleg en voor het uitvoeringsontwerp, waarvoor we de hulp van een landschapsarchitect hebben ingeschakeld. Om het proces in de juiste banen te leiden, is ecoloog Jeike van de Poel aan het projectteam toegevoegd. Van de Poel: ‘Ik adviseer het projectteam met betrekking tot de Wet Natuurbescherming en Kwetsbare Perioden Flora en Fauna en ik draag zorg voor ecologische begeleiding waar nodig. Tijdens de gehele uitvoering van het project ben ik beschikbaar als ‘vraagbaak’. Bijvoorbeeld als we door omstandigheden toch in het broedseizoen moeten werken of als er zich een onverwachte situatie voordoet die betrekking heeft op de flora of fauna.”

Bekijk de video om de voortgang van ons werk te bekijken. Bedankt Ron Meuer voor deze mooie drone beelden van een van onze huidige projecten!