De samenwerking tussen AH Vrij en Staatsbosbeheer gaat al even terug. In deze periode hebben we een goede vertrouwensbasis opgebouwd en voeren we met regelmaat (natuurherstel)projecten uit.

In het begin van de samenwerking deden we kleine projecten in de natuur van Zuid-Holland en inmiddels verzorgt AH Vrij ook de grotere projecten voor Staatsbosbeheer. Als samenwerkingspartners zien we elkaar als gelijkwaardig en respecteren we elkaars meningen, ideeën en adviezen. We hebben een gezamenlijke visie als het gaat om natuur en groen in Nederland.

Diversiteit in projecten

Als organisaties passen we uitstekend bij elkaar. Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland en beschermt duizenden hectares natuur. Voor groenaanleg en groenonderhoud is AH Vrij de aangewezen partner. Voor deze opdrachtgever voeren we projecten uit op basis van een RAW-bestek of een UAV-GC contract. In een RAW-bestek wordt alles uitgeschreven door de opdrachtgever en bij projecten met een UAV-GC contract krijgt AH Vrij de vrijheid om zelf met ideeën te komen en alle resources, materialen en apparatuur te bepalen.

Werken aan de natuur

Voor Staatsbosbeheer zijn we met name werkzaam in de provincie Zuid-Holland. Een gebied met veel natuur en groen. Bijna elk jaar voeren we een natuurherstelproject uit. Zoals het vormen van stuifduinen langs de kust, wat ervoor zorgt dat de natuur weer terugkomt in de oude staat, dus zonder exoten en te veel begroeiing. Voor deze projecten is ook rooi- en zeefwerk benodigd. Een ander project is bijvoorbeeld de Ecologische verbindingszone Zuidrand waar we natuurvriendelijke oevers en vochtig hooiland en poelen hebben aangebracht.