Al meer dan 20 jaar verzorgt AH Vrij alle leveringen van aarde, grond en zand voor de Gemeente Den Haag. Dit wordt elke vier jaar opnieuw aanbesteed. AH Vrij heeft deze aanbesteding wederom gewonnen. Ook bij de nieuwe aanbesteding wordt zorgvuldig ingegaan op de wensen en eisen van de opdrachtgever.

AH Vrij is specialist in grondzaken en we beschikken over een eigen gronddepot, waar schone en vervuilde grond wordt ontvangen en verwerkt. We verzorgen kwalitatieve grondmengsels zoals bomenvoedingsgrond, bomenzand, bomengrond, teelaarde en zand.

Tweeledig bestek

De gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen om het leveren van teelaarde, bomenzand, etc. te combineren met het accepteren van indicatief en ongekeurde grond. De reden hiervan is dat dan het afhalen van teelaarde gecombineerd wordt met het aanleveren van grond ter acceptatie en dit brengt naast het financiƫle voordeel ook een voordeel op uitstoot van stikstof en CO2.

Samenwerken en recyclen

De grond die vanuit diverse projecten door diverse aannemers, namens de gemeente Den Haag, bij ons wordt aangeleverd ter acceptatie wordt bij ons op het gronddepot gekeurd, bewerkt en weer geschikt gemaakt voor hergebruik. De grond wordt soms hergebruikt binnen de gemeente Den Haag en soms daarbuiten afhankelijk van de kwaliteit en vraag.

Bomenzand, bomengrond, etc. wordt op ons depot op klantspecificatie samengesteld onder ons keurmerk BRL 9335 en ons RAG certificaat. De BRL 9335 staat voor de milieukundige kwaliteit en het RAG certificaat is voor de chemische kwaliteit, fysische kwaliteit en granulaire samenstelling.