De afgelopen dagen zijn wij druk bezig geweest met de calamiteiten welke de stormen Eunice en Franklin met zich hebben meegebracht.

In de omliggende gemeentes hebben wij samen met collega-aannemers en wegbeheerders omgevallen bomen en bomen welke door de harde wind een gevaar vormden verwijderd. Ook hebben wij collega-bedrijf Vreugdenhil Berging BV geassisteerd met het opruimen van omgewaaide auto’s en afgewaaide daken.
Onze prioriteit van de afgelopen dagen lag bij het wegnemen van de gevaren welke door de storm zijn veroorzaakt. De komende periode staat in het teken van het volledig opruimen en herstellen van de aangerichte schade. Wij willen iedereen bedanken voor de inzet en de efficiënte samenwerking.