AH Vrij heeft groen licht gekregen voor het grasherstel in het Van der Werfpark in Leiden. Nu is het terrein nog kaal, terwijl de bomen wel al groen zijn. De kale grasvlakte nodigt niet uit om tijdens het warme weer te picknicken of te wandelen. Daar gaat verandering in komen.

Aanpak grasherstel
Het stadspark in Leiden wordt tijdelijk afgesloten voor de werkzaamheden. We leggen een nieuw drainagestelsel aan, we doorbreken de ‘storende lagen’ die erin zitten, we brengen lava aan in de toplaag zodat er voldoende zuurstof in de toplaag komt én we installeren een beregeningsinstallatie zodat de bodem kans krijgt zich te verbeteren. Hierdoor heeft de nieuwe grasmat een optimale bodem om te groeien.

Nieuwe herstelpoging
In het verleden zijn er al meerdere herstelpogingen gedaan maar die zijn niet of nauwelijks gelukt. Dit komt o.a. doordat het park intensief wordt gebruikt en deels in de schaduw ligt. Hierdoor heeft het terrein zich niet volledig kunnen herstellen. AH Vrij wil met de geplande werkzaamheden de groeiomstandigheden maximaal verbeteren zodat het park weer groen wordt. Het ingezaaide gras mag een jaar lang niet worden betreden, zodat de wortels de kans krijgen om te groeien.