Heulpark is een gebied aan de noordwestelijke rand van Kwintsheul, nabij De Driesprong en Mariëndijk. Deze omgeving staat bekend om de glastuinbouw en wordt nu omgetoverd tot een geheel nieuwe woonwijk. In de voorbereiding hiernaartoe is AH Vrij gestart met de sanering. Met als eerste acties het opbreken van de bestaande Tuinderslaan, het verontreinigd slib en puin uit een sloot van ongeveer 225 meter lang afvoeren en vervolgens weer aanvullen met gebiedseigen grond.

Werkzaamheden bij het saneren

Werkzaamheden die bij het saneren horen, zijn: voorbereiding saneringsdossier en het medisch keuren van het personeel, de kick-off  en de werkzaamheden uitvoeren onder saneringsconditie. Inmiddels is 65% gereed en ook is het riool aangelegd.  Alles voor een goede basis van de groene en waterrijke nieuwbouwwijk in het Westland. AH Vrij spendeert 10 weken tijd op de locatie.