Gladde wegen tijdens de wintermaanden zorgen voor onveilige situaties. Gemeenten zorgen met samenwerkingspartners voor begaanbare wegen en fietspaden met het gebruik van strooizout. AH Vrij heeft samen met van Nierop 16 strooimachines in het wagenpark beschikbaar voor het Westland, waarvan 8 kleine machines specifiek worden ingezet voor fietspaden en de overige machines voor de doorgaande wegen zijn. We hebben contact met de coördinator bij de gemeente Westland en krijgen een melding voor strooiwerkzaamheden.

Snel handelen bij winterweer

We hebben een abonnement bij RoadMaster die aangeeft wat de weersvoorspelling is en wanneer gladheid wordt verwacht in de omgeving. De gemeente zorgt voor de voorraad strooizout en vanuit Naaldwijk starten we met het strooien van wegen en fietspaden. Dit gebeurt ‘s nachts, in de vroege ochtend voor de spits of later in de avond na de spits. Op deze manier is er zo min mogelijk impact op het verkeer en kunnen we toch de wegen begaanbaar houden. De strooiwerkzaamheden worden gedaan in samenwerking met Van Nierop.