John van der Haas is projectleider bij Staatsbosbeheer. De organisatie beheert het groene erfgoed van Nederland; zo’n 270.000 ha natuur wordt beschermd. Staatsbosbeheer is opdrachtgever van AH Vrij en samen werken wij aan projecten in deze gebieden: “Recent zijn we begonnen met de ecologische verbindingszone tussen de Vlaardingervaart en de spoorweg Delft-Schiedam, waarbij we de hulp van AH Vrij hebben ingeschakeld na het uitzetten van de aanbesteding.”

Na een eerdere samenwerking rondom de renovatie van het Malieveld, werd AH Vrij opnieuw geselecteerd voor de aanbesteding voor de ecologische verbindingszone: “Het samenwerken gaat vanzelf, we begrijpen elkaar en spreken dezelfde taal. De kwaliteit van de dienstverlening en expertise heeft ons doen besluiten om AH Vrij opnieuw uit te nodigen.” Met name het denken in oplossingen en op elkaar ingespeeld zijn, dragen bij aan de hechte samenwerking die is ontstaan tussen de partijen. Als specialist in grondzaken en met de toevoeging van het netwerk, zorgt AH Vrij voor het uitvoeren van de taken binnen de gevraagde termijn en het toegewezen budget.

“In AH Vrij hebben we een partner gevonden die ontzorgt en beschikt over de juiste kennis en expertise.” - Staatsbosbeheer

Momenteel wordt de verbindingszone tussen het natuurgebied Vlietlanden en de Ackerdijckse Plassen gerealiseerd. De werkzaamheden bestaan uit het graven van natuurvriendelijk oevers en het aanleggen van vochtig hooiland en poelen. Ook zijn er faunapassages geplaatst. AH Vrij is gestart in het Vlaardingse gedeelte en werkt naar de A4, om vervolgens richting Schiedam te gaan: “Het project wordt gefaseerd uitgevoerd door verschillende experts uit het netwerk van AH Vrij. Denk bijvoorbeeld aan een landschapsontwerper en een ecologisch adviesbureau. De grondwerkzaamheden dragen bij aan de ecologische kwaliteit van de recreatiegebieden.

AH Vrij is vanaf het begin betrokken bij het project en heeft ook gezorgd voor een goede informatieverstrekking richting de omgeving, een verkeersplan en het vergunningstraject. In AH Vrij hebben we een partner gevonden die ontzorgt en beschikt over de juiste kennis en expertise.”