AH Vrij heeft de SCL Light Trede 3 in handen van de Safety Culture Ladder: het certificaat voor bewust veilig werken. Wij investeren in onze veiligheidscultuur en hebben veilig werken hoog in het vaandel staan. Hiermee vergroten we het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers.

Veiligheid op de werkvloer

Als familiebedrijf heeft AH Vrij een transparante bedrijfscultuur met korte lijnen en een hoge mate van betrokkenheid. Met de SCL, de audit en het opstellen van een plan van aanpak met concrete acties, stimuleren we bewust veilig werken. We houden de veiligheid nauwlettend in de gaten en verwachten van iedereen een stukje ambassadeurschap.

Veiligheidsdagen

De audit voor de SCL heeft geleid tot een goede beoordeling en toekenning van het certificaat. Daarmee zijn we er nog niet. We organiseren elke tweede dinsdag van de maand de AH Vrij Veiligheidsdag, waar medewerkers worden geïnformeerd over de risico’s op de werkplek en andere veiligheidsonderwerpen.

Verhogen veiligheidsbewustzijn

Het veiligheidsbeleid wordt gedragen door de hele organisatie. We houden elkaar scherp en zorgen met opleidingen, cursussen en instructies voor een hoog veiligheidsbewustzijn. Zo creëren we een groter draagvlak rondom het thema veiligheid en is de communicatie gecentraliseerd.