AH Vrij is gespecialiseerd in het onderhoud van sportvelden voor verschillende gemeenten, heeft een eigen vergunde verwerkingslocatie voor afvalstoffen en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Die combinatie heeft geresulteerd in een nieuwe dienst: het reinigen van proceswater dat vrijkomt bij het schoonmaken van atletiekbanen en hockeyvelden.

Duurzaam verwerken van proceswater
Door de gesprekken met sportveldbeheerders zagen we een kans om met aquatanks en waterfilters voor de reiniging van het proceswater te zorgen. Proceswater mag namelijk niet zomaar worden geloosd en er geldt een zorgplicht om het water op de juiste manier af te voeren. Wij doen dat op een duurzame manier. Via de aquatanks wordt het proceswater op een veilige en verantwoorde manier vervoerd naar onze locatie.

Complete dienstverlening
In eigen beheer gaat het water door vier waterfilters heen voor een optimale reiniging. Daarna is het wél mogelijk om het schone water door het riool te spoelen. Dit gebeurt nu op een vergunde en gecontroleerde manier. Met deze dienst bieden wij een compleet pakket voor onze opdrachtgevers. Van opvang, vervoer, reiniging en verantwoord lozen van het schone proceswater maar we kunnen ook alleen het afvalwater afvoeren als dat gewenst is.