RAG loods gronddepot

In Wateringen beschikken wij over een eigen gronddepot. Hier kunnen we zowel schone-, verontreinigde- als ongekeurde grond ontvangen. Daarnaast kun je op ons depot terecht voor onder meer diverse soorten cement, zand, gekeurde grond en speciaal naar jouw wensen samengestelde grondmengsels zoals bomenzand, bomengrond en dressgrond voor jouw project. ‘One stop shopping’ dus. Het afgelopen halfjaar is er hard gewerkt aan een nieuwe RAG-loods waardoor wij onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

Gronddepot in de praktijk

Grond is toch gewoon grond? Dat zou je misschien denken, maar er komt toch heel wat meer bij kijken. Dat weet ook gronddepot-beheerder Joshua van den Bogert. Hij beheert de praktische kant van het gronddepot. Samen met de collega’s van de weegbrug houdt hij de grondstromen en kwaliteit in de gaten. Zij registreren en wegen, bepalen de kwaliteit en zorgen voor de administratieve afhandeling.

Gronddepot oude loods

Joshua van den Bogert: “Op ons gronddepot komen verschillende klassen grond binnen: schoon, wonen, industrie en onbekend. We registreren het aan de hand van een afvalstroomnummer, waarna we het innemen, opbulken en uiteindelijk weer keuren. Zodra de kwaliteit bekend is kijken we wat we ermee kunnen doen. Is de grond schoon? Dan zeven we dit en wordt het verwerkt als bijvoorbeeld teelaarde. Bij de klasse wonen zeven we de grove fractie eruit en wordt het gebruikt op een locatie waar klasse wonen toegepast kan worden, zoals ophogen van een toekomstige woonwijk. Bij de klasse industrie is het matig vervuild en gaat het vaak naar een geluidswal. Niet toepasbare grond is sterk verontreinigd en gaat vaak naar een erkende grondreiniger die de grond reinigt.”

Beplating loods plaatsen

Grondproducten van hoge kwaliteit

AH Vrij is leverancier van een groot aantal speciaal op maat gemaakte grondproducten. Twee belangrijke grondmengsels die altijd op voorraad liggen zijn bomenzand en bomengrond, deze mengsels worden met het RAG-keurmerk (Regeling Aanvulgronden) geleverd. Om de kwaliteit van deze RAG-producten te waarborgen, stellen we deze mengsels samen in een apart afgesloten RAG-depot. Dit depot is afgescheiden en overkapt, waardoor vermenging met niet gecertificeerde producten onmogelijk is. Onlangs hebben we dit RAG-depot vervangen door een spiksplinternieuwe, grotere én volledig overdekte loods. Dankzij de nieuwe loods hebben we meer ruimte voor het samenstellen van de RAG-grondmengsels en kunnen we nóg beter aansluiten op de vraag van onze klanten.

Trots op onze nieuwe loods

Na een gedegen voorbereiding, waardoor we het eventuele ongemak voor onze medewerkers en klanten tot een minimum wisten te beperken, zijn we begonnen met de sloop van het oude RAG-depot. Na een halfjaar, waarin hard werd gewerkt aan de sloop, herinrichting en nieuwbouw, maken we inmiddels met veel plezier gebruik van de nieuwe loods. We zijn trots op de volledig overdekte loods van maar liefst 50 bij 50 meter, waar onze hoogwaardige RAG-producten worden samengesteld.

De shovelmachinist weegt de juiste grondstoffen af en mengt deze tot een homogeen grondmengsel. In veel gevallen wordt het mengsel ook nog gezeefd, waarna het mengsel op pad kan richting onze afnemers en eigen projecten.

Uiteraard is bij de herinrichting van het gronddepot ook nagedacht over verduurzaming van onze werkzaamheden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de loods. De met de zonnepanelen opgewekte energie zal o.a. gebruikt gaan worden voor de elektrische zeefmachine en de toekomstige laadstrook voor voertuigen naast de loods. Zo streven we naar een emissievrije grondmengsel productie. Dankzij alle betrokkenen staat er nu een mooie toekomstbestendige loods, waar wij én onze klanten nog lang plezier van zullen hebben. Een project als dit heeft natuurlijk flink wat voeten in de aarde en het resultaat mag er zijn!