Bomenzand is een substraat dat wordt toegepast bij het planten van bomen zowel in de “open grond” als “onder verharding”. In de opengrond heeft het nauwelijks of geen dragend vermogen maar onder verharding wel en dat is nodig om de belasting van de stoep of wegverharding te kunnen dragen. Een boomsubstraat onder verharding is altijd een compromis tussen wat het beste is voor de wegconstructie en wat het beste is voor de groeiomstandigheden van de boom. Een substraat voor onder verharding is samengesteld met minerale delen die draagvermogen hebben zoals zand, lava of hardsteen, dit dient als skelet met daartussen organische stof waar de boom zijn voeding uithaalt. De gekozen minerale delen bepalen of het geschikt is voor licht verkeer of zwaar verkeer.

AH Vrij maakt alle verschillende boomsubstraten zelf. Wij houden het op voorraad en gebruiken de substraten voor eigen projecten én zijn ook leverancier voor collega bedrijven, aannemers en gemeentes.

Optimale voedingsbodem

Ons productieproces is voorzien van het RAG-keurmerk dat onze afnemers garandeert dat de verschillende substraten van een constante en gegarandeerde kwaliteit zijn. Het mengen van de grondstoffen gebeurt op ons RAG-depot op locatie in Wateringen. Totaal maken we ongeveer 10 soorten substraten zoals bomenzand, bomengrond boomgranulaat.

Onlangs hebben we informatiedagen georganiseerd voor de gemeente Den Haag en onze eigen medewerkers. Hier hebben we informatie gedeeld en laten zien wat bomengrond nu precies is en hoe het wordt toegepast.