Dat AH Vrij betrokken medewerkers heeft, blijkt ook uit het verhaal van Ben Kneppers. De afgelopen 22 jaar werkte Ben in het begin als Hoofd Bedrijfsbureau, later als KAM-coördinator en groeide mee in de organisatie. Wat deed Ben precies bij AH Vrij? En waar is hij het meest trots op? Lees hier zijn verhaal.

Breed en gevarieerd werk

Sinds het begin van dit jaar is Ben met vervroegd pensioen. Hij kijkt terug op mooie jaren bij AH Vrij en vertelt daar graag over. Ben: “Hoofd Bedrijfsbureau was een nieuwe functie waarin ik de directie ondersteunde. De functie hield met name in dat ik mij bezig hield met: de planning, personeelsadministratie en veiligheidsaspecten. Later werd mijn functie gewijzigd naar KAM- coördinator.”

AH Vrij staat voor groen, grond en infra. Ben: “Ik was bij alle drie de werelden actief betrokken. In mijn functie als KAM coördinator had ik als taak de Kwaliteit, Arbo en Milieuzaken te coördineren. En dat loopt als rode draad door heel de organisatie. Mijn werk was daardoor breed en zeer gevarieerd.”

Samenwerking en meewerken aan mooie projecten

Ben werkte met diverse certificerende instanties. “De vragen van de opdrachtgevers waren divers en om aan verschillende opdrachten te kunnen werken moest AH Vrij gecertificeerd zijn. Het was vaak een hele uitdaging om de certificering op tijd rond te krijgen en deze vervolgens ook op orde te houden.”

Certificaten en trots op het samenwerken

Ben is trots op zijn werk bij AH Vrij. “Er waren tien behaalde certificaten, welke nodig waren om kwaliteit en veiligheid te waarborgen: zoals, veiligheid (VCA**), kwaliteit (ISO 9001, Groenkeur boomverzorging en groenvoorziening), Milieu (ISO14001), grondsanering (BRL7001), CO2-uitstoot (CO2-prestatieladder) en voor grondacceptatie en grondmengsels (BRL9335 1en 4 en het RAG-certificaat). Daar zit een heel systeem achter. Het is mooi als je dat samen met collega’s opzet, bewaakt en naleeft.”

Verder noemt Ben de verhuizing naar de Stoelmatter, de heropening in 2014 en de groei van het bedrijf naar een zelfstandige hoofdaannemer. “Daar ben ik het meest trots op. Dat je dit alles samen met elkaar doet.”

Kernwaarden van AH Vrij in de praktijk 

De kernwaarden van AH Vrij zijn, deskundig, ondernemend, innovatief, betrokken, betrouwbaar en duurzaam. Ben ziet dat terug in de organisatie op diverse vlakken. Ben: “Betrokken, want alle leidinggevenden tot en met de directeur komen op de werkvloer. Duurzaam door bijvoorbeeld in 2014 de gaskraan dicht te draaien op onze bedrijfslocatie en verwarmt sinds die tijd een houtkachel de gebouwen en de warmwatervoorziening. Onze 850 zonnepanelen wekken meer dan de benodigde elektriciteit op en er is veel aandacht voor het terugdringen van brandstofgebruik, duurzame materialen en recycling. Introductie van nieuwe technieken of werkwijze is een regelmatig terugkerend onderwerp en daarin is AH Vrij ondernemend.”

Vrije tijd en wennen aan nieuwe indeling thuis

Ben werkte meer dan 49 jaar en had een goede werk-privé balans. Ben: “Samen met mijn vrouw Trudy, waar ik nu 45 jaar mee getrouwd ben, en onze twee dochters gingen we graag op vakantie. Ik haalde daar echt mijn ontspanning uit. Met de caravan trokken we Europa rond. Later zijn we ook naar Guatemala, Thailand, Vietnam, China en andere landen op reis geweest. Dat waren mooie reizen.”
Nu heeft Ben afscheid genomen van AH Vrij en start er een nieuwe periode. Ben: “Ik ben deze eerste weken nog niet naar AH Vrij geweest. Het is een gekke tijd nu met corona, je kunt nu niet zomaar binnenlopen, maar ik ga eerdaags op de koffie. Ik neem ook bewust wat afstand, want een frisse nieuwe kijk op het systeem is heel goed.”

Ben helpt zijn kinderen in de tuinen, is opa voor zijn vier kleinkinderen, fietst, wandelt in de natuur en klust samen met zijn vrouw in huis. Ben: “Ik ben lekker bezig.”

Houd vol! 

Als tip aan nieuwe medewerkers zegt Ben: “Zoek de uitdaging. Probeer in deze moeilijke tijd het contact met je (nieuwe) collega’s te onderhouden zodat je van elkaar kunt leren. Blijf positief; het “normale leven” komt weer terug. Werk veilig en blijf gezond.”