Brenda Gal is student bij het Lentiz MBO LIFE College en volgt de opleiding Inspecteur Leefomgeving. Voor AH Vrij voert zij een stageopdracht uit, bestaande uit twee onderdelen: een milieu-inspectie en het opmaken van een compleet dossier op het gebied van duurzaamheid

Duurzaamheidsaspecten

In het eerste deel van de stageperiode heeft Brenda een milieu-inspectie gedaan: “Samen met de KAM-coördinator heb ik een ronde gedaan en een checklist ingevuld. Aan de hand van die informatie kon ik een verbeterplan opstellen met daarin duurzaamheidsaspecten die relevant zijn voor AH Vrij. Zo is er een onderdeel wet- en regelgeving en schrijf ik aanbevelingen voor het bedrijf.” Daarnaast kijkt Brenda mee met een project in Delft en geeft ze inzicht in de CO2 prestatieladder. Ze vergelijkt de CO2 uitstoot van het eerste kwartaal van 2021 met het eerste kwartaal van 2022.

“Na mijn stageperiode heeft AH Vrij een document in handen met concrete aanbevelingen en een verbeterplan die leiden tot bewuste en duurzame keuzes voor het bedrijf.” - Brenda Gal

Elektrisch materieel

In de periode van een jaar is er al bespaard op CO2 uitstoot: “Ik toon de reducties aan en met welk materieel dat is gebeurd. Het doel is om nog duurzamer te werken en daarbij passend materieel te vinden. Tijdens mijn stageperiode, houd ik me bezig met het schrijven van aanbevelingen en onderzoek naar elektrische opties. Naast zelfstudie kan ik terecht bij de KAM-coördinator en andere collega’s. De CO2 prestatieladder is een goede indicator en door berekeningen kan ik precies uitrekenen wat de CO2 uitstoot is tijdens de werkzaamheden. Mijn stage is geslaagd wanneer ik achter mijn eigen aanbevelingen sta en AH Vrij die bevestiging geeft.”