Bij AH Vrij kijken we continue hoe we kunnen verbeteren. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk thema. Het afgelopen jaar is er flink geïnvesteerd in elektrificatie, waarmee we het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen.

Inmiddels werken we met meerdere elektrische voertuigen, waaronder een elektrische vrachtwagen en veegwagen, hebben we het aantal zonnepanelen bijna verdubbeld, is er een laadsysteem geïnstalleerd voor elektrische vrachtwagens, bussen en luxe wagens én kunnen we later dit jaar gebruik gaan maken van slimme energieopslag.

Begin 2024 is er op het terrein een nieuwe loods geplaatst voor onze RAG-grondproducten. Het dak van de 50 bij 50 meter tellende loods is voorzien van maar liefst 828 zonnepanelen. Dit komt bovenop de ruim 900 zonnepanelen die al op het dak van het kantoor en de grote opslagloods liggen. Met de opgewekte energie voorzien we ons kantoor, de verschillende loodsen, werkplaats en elektrische machines van energie.

Het nieuwe zonnepanelen-dak zal circa 300.000 kWh per jaar gaan genereren. Dat is meer dan wij op dit moment verbruiken. Bovendien mogen wij maximaal 255 kW per uur terugleveren. Om geen energie verloren te laten gaan, wordt er deze zomer een iWell batterij geleverd. In deze accu kunnen we 1,1 megawatt aan energie opslaan. Dankzij deze opslagcapaciteit, een datacommunicatienetwerk en slimme software kunnen we het optimale uit onze zonnepanelen halen.

Met behulp van de software kunnen we inspelen op de weersverwachting, zorgen dat we voldoende energie opslaan voor momenten dat de zonnepanelen geen of niet voldoende energie leveren en de maximale teruglevering regelen. Door steeds beter inzicht te krijgen in de energiestromen, zullen we op termijn nog efficiënter kunnen omgaan met ons energieverbruik.

In april dit jaar is ook ons nieuwe Autel HiPower laadsysteem opgeleverd. Dit innovatieve laadsysteem is in staat om een maximaal vermogen van 640kW te verdelen over meerdere laadpunten. Per laadpunt is er tot maximaal 480 kW beschikbaar. In totaal hebben we vier laadplaatsen. Naast onze eigen elektrische vrachtwagen en elektrische veegwagen, kunnen ook onze klanten gebruikmaken van de laders. Dit laadsysteem zal ook gekoppeld worden aan de nieuwe accu en onderdeel worden van het slimme energiesysteem.

PV-dak