In 2019 sloten wij met Gemeente Westland een prestatiecontract af voor het onderhoud van hun sportvelden. Dit contract houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor het beheer van de velden, het groen rondom de velden en de bijbehorende infra.